ایجاد پاسخگوی اتوماتیک ایمیل در سی پنل

ایجاد پاسخگوی اتوماتیک ایمیل در سی پنل

برای ایجاد پاسخگوی اتوماتیک که به آن Autoresponder نیز گفته میشود بصورت زیر عمل نمایید:

وارد سی پنل شوید و روی گزینه Autoresponders کلیک کنید .

در مرحله بعد مانند تصویر زیر عمل نمایید:

۱-از لیست کشویی ، دامنه مورد نظر را انتخاب کنید .

۲-برای ایجاد Autoresponder روی دامنه انتخاب شده دکمه Add Autoresponder کلیک نمایید.

در مرحله بعد مطابق راهنمای تصویر زیر تنظیمات مربوطه را انجام دهید :

۱-فاصله زمانی ارسال پاسخگوی اتوماتیک ،بین اولین ایمیل تا ایمیل بعدی که از یک آدرس یکسان دریافت میشود، بعنوان مثال از آدرس x@domain1.com ایمیلی دریافت میکنید بلافاصله اولین پاسخ اتوماتیک به آن ارسال میشود حال ازا این آدرس بعد از ۴ ساعت دیگر مجدد ایمیلی دریافت میکنید ، در صورتیکه شما در این کادر ۸ (به معنای ۸ ساعت) وارد کرده باشید ، پاسخگوی اتوماتیک پس از ۸ ساعت به آدرس فرستنده ارسال میشود .

۲-نام کاربری ایمیل مورد نظر را وارد نمایید بعنوان مثال:info

۳-نام دامنه مورد نظری را که ایمیل روی آن ساحته شده از لیست کشویی انتخاب نمایید .

۴-تعیین کنید پاسخگوی اتوماتیک از چه بخشی از سازمان شما ارسال میشود ، بعنوان مثال: support ، sales و امثال اینها .

۵-عنوانی برای پاسخگوی اتوماتیک وارد نمایید، بعنوان مثال: tanks for your email یا no-reply و غیره.

۶-متنی را که میخواهید بعنوان جوابگویی خودکار در پاسخ به ایمیل دریافتی ارسال شود را در این کادر وارد نمایید .

۷-در پایان دکمه Create/Modify را بفشارید .