سلام TTL در DNS چست و چگونه از آن استفاده بهینه کنیم؟ همیشه در هنگام تنظیمات DNS با گزینه TTL مواجه می شوید. TTL چیست؟ میزان زمانی که یک DNS در اینترت کش می...

بیشتر