تماس دفتر مرکزی
02143842797

جهان سرور

کیفیت و خدمات متمایز

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی


جهان سرور ارئه دهنده سرورهای اختصاصی از دیتاسنترهای مختلف می باشد.
با توجه به اینکه انتخاب سرور اختصاصی مناسب برای هر تجارت اینترنتی امری ضروری می باشد و جهان سرور با داشتن تجربه چند ساله و داشتن نمایندگی از دیتاسنترهای مختلف امکان ارائه بهترین پیشنهادات را برای تجارت الکترونیک شما دارد.
همراه با تما سرورهای اختصاصی حهان سرور پکیج مدیریت سرور اختصاصی مقدماتی که شامل موارد زیر است به شما ارئه میشود:
1. پنل جهت مانتیورینگ منابع و پهنای باند
2. اپدیت ماهیانه سرور بنا به نیاز مشتری
3. مشاوره حل مشکلات ضروری سرور توسط جهان سرور
دیتاسنترهای قابل ارئه(جهان سرور سرورهای دیتاسنترهایی زیر را به مشتریان ارائه میدهد):