تماس دفتر مرکزی
02143842797

جهان سرور

کیفیت و خدمات متمایز

برگشت وجه

قوانین بازگشت وجه جهان سرور:
۱. بازگشت وجه تا ۷ روز پس از تحویل سفارش قابل انجام است.
۲. تمامی دامنه های ثبت شده شامل قانون برگشت وجه نخواهند بود.
۳. سرورهای اختصاصی خارج ار کشور شامل قانون برگشت وجه نخواهند بود.
۴. لایسنس های نرم افزاری شامل قانون برگشت وجه نخواهند بود.
5. برگشت وجه فقط برای سرویس های جدید انجام می شود و برای سفارش هایی که تمدید می شوند قابل انجام نیست
6. برگشت وجه شامل هیچ گونه کارمزدی نخواهد بود.
7. عملیت برگشت وجه تا ۳ روز کاری قابل انجام است.

برگشت وجه

برگشت وجه